dryovch@abv.bg
(+359) 887 607 263

ЕНДОДОНТИЯ


Ре-лечение


Въпреки, че успехът от кореновото лечение се счита за 92-95%, никога не може да се предвиди биологичната реакция на заздравяването. Дори успешни кореново-канални лечения могат някои ден да създадат проблем. Може да се наложи взимането на решение – екстракция или опит за лечение. Веднъж решили да запазите зъба, стоматологът Ви ще Ви препоръча подходящо лечение – релечение или хирургична интервенция.

Има няколко причини, поради които се налага релечение:

 • Прави или извити канали, които са останали необработени по време на първото
 • Сложна анатомия на канала/каналите, която не е забелязана при първото лечение
 • Зъбът не е възстановен достатъчно бързо след лечението
 • Ако възстановяването на зъба е лошо, слюнка може да е замърсила кореновата система
 • Инфектиране, поради нов кариес, който замърсява каналната система с бактерии
 • Нова инфекция, поради недостатъчно точна или пукната пломба/коронка
 • Недостатъчна обработка ( почистване и дезинфекция ) на предходното
 • Резобция на каналопълнежния материал

Стандартни стъпки при релечение

 • Коронката или пломба и щифт /ако има такъв/ трябва да се отстранят внимателно, за да се получи достъп до каналната система
 • Каналът/ каналите се почистват внимателно и се оглежда за допълнителни канали или необичайна анатомия
 • Каналът/каналите се запълват и зъбът се затваря с временна обтурация /ако е необходимо се оставя място за щифт/

  Когато ендодонтистът приключи кореновото лечение трябва да се върнете възможно най-бързо при стоматолога си за окончателната коронка/пломба, която ще възстанови функцията на зъба. Прелекуваният зъб ще функционира добре може би с години /дори доживотно/. Винаги е по-добре да се опита да се спаси зъба.