dryovch@abv.bg
(+359) 887 607 263

ЕНДОДОНТИЯ


Апикална хирургия


Понякога съществуващите препятствия в канала или особености в анатомията не позволяват да се проведе качественно ендодонтско лечение без използването на хирургия и могат да бъдат предпоставка за бъдещи усложнения. Ако те пречат на ендодонтиста да почисти и дезинфекцира вътрекореновото пространство, апикалната хирургия остава един от възможните варианти за запазването на зъба.

По време на хирургичната манипулация, кореновият връх се идентифицира в костта и малка част от него ( приблизително 3 мм) се резекцира (апикотомия). След това кореновият край се подготвя, за да се направи запечатване на неговия връх с цел да се предотврати бъдещо микропросмукване.