dryovch@abv.bg
(+359) 887 607 263

ЗА НАС


Автобиография


Завършва образованието си по дентална медицина във Факултета по дентална медицина – София през 1990 г., специалност поливалентна стоматология.

От самото начало на своята практика д-р Йовчев се увлича от проблемите на ендодонтското лечение и затова търси и посещава лекции и курсове с ендодонтска насоченост.

 • През 1992 г. в София - лекция на тема „ Студена латерална кондензация” – проф. Гулденер (Швейцария).
 • През ноември 2000г. в Швейцария -лекция и практически курс на тема „ Ротиращи инструменти за разширение – ProFile и GT Rotary” – проф. Контаторе.
 • През 2000 г. започва да води курс на тема „Ръчно разширение и студена латерална кондензация”.
 • През април 2001г. в София – лекция и практически курс на тема „Релечение на кореновия канал” проф. Мошонов.
 • През март 2004г. в Швейцария - лекция и практически курс на тема” Ротиращи инструменти –“ ProFile, GT Rotary, ProTaper и релечение, отстраняване на сепарирани инструменти и използване на МТА” – д-р Перту ( Франция).
 • От 2004 г. води и курс „Машинно разширение с ПроТейпър и топли методи на обтуриране на кореновите канали”.
 • От края на 2004 г. работи с микроскоп.
 • През юни 2005 г. . в София – лекция и практически курс на тема „Ръчно разширение на кореновите канали” – д-р Бергманс ( Белгия ).
 • През март 2006 г. в София – лекция и практически курс на тема „Механично инструментиране и триизмерно обтуриране”- д-р Бергманс ( Белгия ).
 • През ноември 2006 г. в София – практически курс на тема „Работа с кофердам” - д-р Бергманс ( Белгия ).
 • От 2006 г. лимитира практиката си само в областта на ендодонтията.